Control Unleashed -verkkokurssi 19.3.2022

Control Unleashed -verkkokurssi käydään läpi CU-menetelmän perusteet, tutustutaan perusharjoituksiin sekä harjoitellaan häiriön lisäämistä ja kriteerin nostoa virheettömän oppimisen menetelmällä.

Saat ohjeet kurssille kirjautumiseen Holvin maksuvahvistuksen sähköpostin mukana.

Control Unleashed on yhdysvaltalaisen Leslie McDevittin kehittämä koulutusmenetelmä, joka on kehitetty alunperin agilitykoirien erilaisiin vireenhallintahaasteisiin. Leslie McDevitt on laajentanut menetelmäänsä uusilla harjoituksilla, jotka on suunnattu erityisesti reaktiivisille koirille, sekä pentuohjelmalla. Leslie McDevitt on julkaissut kolme kirjaa: Control Unleashed – Creating a focused and confident dog, Control Unleashed – Reactive to relaxed ja Control Unleashed – The Puppy Programm, jotka löydät esimerkiksi tästä linkistä.

CU-ohjelma sisältää runsaasti erilaisia pattern gameja, koulutuspelejä, joiden avulla koiralle opetetaan hyödyllisiä taitoja. Pelit ovat yksinkertaisia (joskaan eivät alkuun aina ihan helppoja ohjaajalle), koska niiden yhtenä tarkoituksena on, että myös koira oppii pelin säännöt. Pelien ennakoitavuuden avulla koiralle voidaan opettaa taitoja toimia erilaisissa tilanteissa. Control Unleashed-ohjelman perjaatteina ovat koiran ja ihmisen aito vuorovaikutus ja vuoropuhelu, koiran eleiden lukeminen sekä koiran tunnetilojen mukaan toimiminen, koiran oma-aloitteisuuden ja omaehtoisuuden tukeminen ja näiden kautta koiran voimaannuttaminen. Ohjelma perustuu myös virheettömän oppimisen perjaatteelle, eli harjoitukset suunnitellaan etukäteen niin, että koiralla on koko ajan mahdollisuus onnistua.

Leslie McDevittin mukaan Control Unleashed sopii kaikille koirille, jotka hyötyvät suhteesta ihmiseen. Harjoitusten kautta koiralle opetetaan vireensäätelyä, ohjaajafokusta, keskittymistä, rauhoittumista ja häiriönsietoa koiraa kuunnellen. Harjoitukset ovat sovellettavissa erilaisille koirille rodusta ja iästä riippumatta. Niistä on hyötyä niin arkielämässä kuin erilaisissa koiraharrastuksissa eteentulevissa tilanteissa.

Olen saanut CU-sertifikaatin (CCUI) 06/2021 ensimmäisenä kouluttajana Suomessa. Sertifikaatti takaa, että osaan kouluttaa menetelmään kuuluvat harjoitukset juuri siten, kuin menetelmän kehittäjä on tarkoittanut, sekä osaan soveltaa harjoituksia ryhmätilanteissa virheettömän oppimisen sekä häiriön asteittaisen kasvattamisen perjaatteita soveltaen.

“Selkeät ohjeet, helpot perusharjoitteet, joista aloittaa, hyvä pohjustus ja vastauksia kurssilaisten kysymyksiin oli kiva lukea ryhmässä, syvensi ymmärrystä. Kurssialusta oli hyvin luettavissa myös mobiilisti.”

“Materiaali oli erinomaista!”

“Kirjallinen materiaali suomeksi oli hyvää ja selkeätä. Myös harjoitukset oli rytmitetty ja pilkottu sopiviksi viikkokokonaisuuksiksi. Hyvä idea esittää myös muuta teoriaa harjoitusten lisäksi. Pidin myös siitä, että osa harjoituksista oli pilkottu, esim. luopuminen ja mattotreenit. Kurssissa oli hyvää myös mahdollisuus laittaa omia videoitaan kommentoitavaksi ilman rajoituksia. Kiitos tästä kurssista! Tuli tarpeeseen ja viikkorytmitys kannusti harjoittelemaan näitä asioita niin kotona kuin lenkeilläkin.”

“Kaiken kaikkiaan loistava kokonaisuus ja erittäin selkeästi kirjoitettu.”

6 viikon Control Unleashed-verkkokurssi sopii kaikille menetelmästä kiinnostuneille. Verkkokurssi alkaa noin tunnin mittaisella aloitusluennolla 19.3.2022 klo. 15 (Zoomin välityksellä). Aloitusluento tallennetaan, ja sen voi katsoa myöhemmin. Ensimmäiset tehtävät julkaistaan 20.3. Lystitassun sivustolla. Saat joka viikko uusia tehtäviä, ohjeita aikaisempien tehtävien viemisestä eteenpäin sekä ohjeet häiriöiden lisäämiseen asteitta. Harjoituksia varten ei tarvitse lähteä koulutushallille, mutta osa harjoituksista vaatii sen verran tilaa, että olohuonetreeni ei välttämättä onnistu. Osaan harjoituksista tarvitaan myös avustaja.

Kurssin aikana pidetään lisäksi yksi Zoom-live 17.4. klo. 10, jolloin on mahdollisuus kysyä suoraan kouluttajalta. Myös live tallennetaan myöhempää katselua varten. Kurssin aikana voit lähettää treenivideoita omista harjoituksistasi niin paljon kuin haluat, harjoitusten kommentointi sekä yleinen keskustelu kurssilla tapahtuu suljetussa Facebook-ryhmässä. Verkkokurssimateriaalit jäävät pysyvästi osallistujien käyttöön. Verkkokurssin hinta on 89 € (sis. alv 24 %).

Kurssi ohjaaja

Saara Uljas Saara Uljas Tekijä

Eläintenkouluttaja (AT), Certified Control Unleashed Instructor CCUI, ProDogTrainer

Saat ohjeet kurssille kirjautumiseen maksuvahvistuksen mukana.

Mikäli sinulla on kysyttävää, voit laittaa viestiä tästä: