arvot

Kiinnostukseni koirien kouluttamiseen ja koirien käyttäytymisen ymmärtämiseen on lähtenyt alunperin omien koirieni koulutuksessa kohtaamistani haasteista. Kaikessa kouluttamisessani toimintaani ohjaavat seuraavat arvot:

Hyvinvointi. Kaikki koulutusmenetelmät ja -tavat sekä tavat elää ja harrastaa valitaan sen mukaan, että ne tukevat sekä koiran että ohjaajan hyvinvointia. Kun koira osallistuu koulutukseen vapaaehtoisesti ja saa ajatella itse, mitä sen tulisi tehdä saadakseen palkkion, kouluttamisella on myös virikearvo koiralle. Käytösongelmien helpottaessa koiran kokema stressi vähenee, jolloin koulutuksella on myös tätä kautta hyvinvointivaikutuksia. Ohjaajan hyvinvointi lisääntyy yhteisistä onnistumisen kokemuksista ja yhteys koiran kanssa lisää mielihyvähormoneja molemmilla.

Turvallisuus. Sekä koiralla että ohjaajalla pitää olla koulutuksissa psyykkisesti ja fyysisesti turvallinen olo, jotta koulutus voi onnistua parhaalla mahdollisella tavalla. Ohjaajan tarpeet ja lähtökohdat ovat keskeisiä, kun lähdetään etsimään sopivaa tapaa edetä kohti tavoitteita koiran kanssa. Koiran taas täytyy tuntea, että sille ei tapahdu mitään pahaa ja sillä on lupa tutkia ja oppia.

Koiralähtöisyys. Koulutuksen tavoitteena on, että koira haluaa osallistua koulutukseen ja sillä on aito motivaatio työskennellä ohjaajan kanssa. Koiran eleitä ja liikkeitä havainnoidaan kiinteästi ja koulutusta pyritään muokkamaan siten, että koiran on mahdollista suorittaa tehtävät omalla tasollaan.

Ammatillisuus. Käyttämäni koulutusmenetelmät perustuvat tutkittuun tietoon eläinten kouluttamisesta. Minulla on aina perustelut valitsemalleni koulutustavalle, ja kerron niistä mielelläni. Opiskelen jatkuvasti lisää eläinten kouluttamisesta ja koirasta lajina. Lisäksi pidän yllä osaamistani harrastuslajeissa kisaamalla itse omien koirieni kanssa, seuraamalla aktiivisesti kentän kuulumisia ja osallistumalla säännöllisesti muiden alan ammattilaisten koulutuksiin.

Hyvä mieli. Tavoitteeni on, että koira ja ohjaaja nauttivat treeneistä ja ohjaaja lähtee kotiin hyvällä mielellä. Harrastamisen pitää olla hauskaa, ja myös tavoitteellisesti voi treenata hymy huulilla joka askeleesta nauttien.